„Творчеството на Кеазим Исинов е едно от най-интересните явления в съвременния художествен живот. В творбите му откриваме своеобразието на един авторов подход и пластичен изказ, които пряко го свързват с националните художествени традиции.Основната характеристика и достойнство в неговата живопис се коренят в синтетичното спояване на българското фолклорно приказно и митологично наследство със съвременното професионално художествено светоусещане. Това е творец, който чувства и се изразява пълноценно чрез езика на националната декоративно-фолклорна традиция и подържа живо това течение в българската живопис. Художник с практически неограничен диапазон на тематичен и жанров обхват, Кеазим Исинов се изявява еднакво добре в областта на композицията,пейзажа,портрета,натюрморта. Той е може би е единственият автор, който проявява траен интерес и завоюва успех в областа на малката живописна форма –миниатюрата. Независимо дали работи върху съвременна тема или фолклорен сюжет авторът създава върху платното свой свят, подчинен на собствена логика,неповторимо поетично излъчване. Тънко живописно чувство,отлично познаване на старото художествено наследство,внимателен подбор от неговото пластично и образно богатство-всичко това създава своеобразна атмосфера и звучност на платната му. Той съживява миналото и реализира настоящето. Неговите творби са проникнати от пантеистично преклонение пред живота. Без да губи от своята дълбочина изкуството на Кеазим Исинов изпълнява една рядка в днешно време мисия-едновременно да радва и облагородява.

Признанието, което този автор печели не само в страната,но и в чужбина се дължи на една цялостна естетико-мирогледна нагласа на одухотвореността, с която художникът насища всяка своя творба.”
 
 
Борис Данаилов – Из монографията за Кеазим Исинов

 

 

"Уникалният стил на Кеазим Исинов е отличителна черта на неговото творчество, в което широко са застъпени мотиви от митологията, легендите народните приказки.

Президентът на издателство "Кобунша" г-н Икеда каза следното: Аз искрено вярвам, че тази изложба на Кеазим Исинов ще допринесе за добрите отношения между Япония и България"

Токио таймс

"Творбите на Киезим Исинов - тези много красиви картини са симфония от цветове и светлина - истински химн на хармония"

Алжирски вестник

"Кеазим Исинов е органически свързан със света на фолклора - с неговата легендарна поетика, която превръща в странна и тръпна приказка не само преданията, но и делничния живот на народа. Същината на неговия стил може да бъде определена с употребяваното напоследък понятие "магичен реализъм". У Кеазим Исинов той е органичен възел от митично и приказно съдържание, богато и неочаквано въображение, първичен екстаз за природата и събитията, куриозни подробности, а в технично отношение - от калиграфски рисунък, точна пластична форма, вълшебно осветление. Във всички случаи той е един надарен и продуктивен художник, който има какво и знае как да го каже на хората - с незабравим език."

Кирил Кръстев

"Големите художници са винаги пророци. Всички те, както и Кеазим Исинов работят с миналото, за да изградят идеали за красота, които ни водят към бъдещето"

Д-р Замер,

Директор на Академията за изящни изкуства, Виена

Покажи:
Ред:
AlbiArt All Rights Reserved